List of abbreviations

Abbreviations at RUC:

AR

Akademisk Råd

Academic Council

BSCW

Basic Support for Cooperative Work

CBIT

Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Department of Communication, Business, and Information Technology

CUID

Institut for Kultur og Identitet

Department of Culture and Identity

ECTS

Europæisk pointsystem i uddannelser

European Credit Transfer and Accumulation System

ENSPAC

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

Department of Environment, Social, and Spatial Change

HSU

Hovedsamarbejdsudvalg

Central Liaison Committee

HUMBAS

Humanistiske Basisstudier

Humanities Basis Studies

HUMTEK

Humanistisk-teknologiske Basisstudier

Humanities-technological Basis Studies

ISG

Institut for Samfund og Globalisering

Department of Society and Globalisation

IU

Internationale Udviklingsstudier

International Development Studies

LSU

Lokalsamarbejdsudvalg

Local Cooperation Committee

NATBAS

Naturvidenskabelige Basisstudier

Natural Science Basis Studies

NSM

Institut for Natur, Systemer og Modeller

Department of Science, Systems, and Models

OB

Overbygningen

Specialisation

PA

Personaleafdelingen

Human Resources

PAES

Institut for psykologi og uddannelsesforskning

Department of Psychology and Educational Studies

RUB

Roskilde universitetsbibliotek

Roskilde University Library

SAMBAS

Samfundsvidenskabelige Basisstudier

Social Science Basis Studies

SN

Studienævn

Study Board

STADS

Studieadministrativt System

Study Administrative System

STÅ

Studenterårsværk

TAP

Teknisk og administrativt personale

Technical and Administrative Staff

UBST

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Danish University and Property Agency

UDDU

Uddannelsesudvalg

Education Committee

UNIPÆD

Universitetspædagogisk Efteruddannelse

VIP

Videnskabeligt personale

Academic Staff

ØA

Økonomisk Afdeling

Office of Finance

The above list covers the most important concepts relating to the Study Boards. For a full list check: Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/administration/campus-it/vejledninger/liste-med-forkortelser/

 

 

Abbreviations in the Student Council:

FANE

Fagligt Netværk

Academic Network

FUNE

Fagudvalgsnetværket

Network for Academic Committees

LPU

Landspolitisk udvalg

National Political Committee

RBC

RUC’ers By Choice

RUSIS

RUC's studenteridrætssektion

RUC's student sports group

SR

Studenterrådet

The Student Council

STUDU

De Studerendes Uddannelses Udvalg

Students' Committee for Education

TMD

Teater, Musik og Dans

Theatre, Music, and Dance

UNIPOL

Universitetspolitisk udvalg

Committee for University Politics