Indkaldelse til generalforsamling

***ENGLISH BELOW***

Studenterrådet afholder ordinær generalforsamling en gang om året. Alle studerende på RUC er inviteret til at deltage og have indflydelse på, hvad Studenterrådet skal arbejde med i 2017, vælge vores formandskab og vælge, hvem der skal sidde i vores bestyrelse (samt selv stille op til bestyrelsen).

I vedhæftningen fremgår program for generalforsamlingen, en oversigt over deadlines for opstillinger og ændringsforslag, Studenterrådets nuværende vedtægter, de indkomne ændringsforslag til vedtægterne, forslag til forretningsorden for generalforsamlingen, bestyrelsens skriftlige beretning, opstillinger til formand, organisatorisk næstformand og økonomiansvarlig næstformand og forslag til arbejdsplan.

***ENGLISH***

The Student Council organizes our ordinary general assembly once a year. All students at RUC are invited to attend and influence what the Student Council should work on in 2017, elect our chairmandship and board (and run for the board themselves).

In the attachment you can find the program for the general assembly, an overview of deadlines for candidates and ammendments, proposal for rules of procedure, our current articles, amendments to the articles, the Boards report, candidates for chairman, organizational vice-chairman and financial vice-chairman and proposal for work plan for 2017.

The document is only available in Danish, but if yoy wish to receive an English version of any of the documents (or all), feel free to write an e-mail to martin@studenterraadet.dk, and we will provide you with a translated version of the documents you require.