Endelig referat fra Studenterrådets generalforsamling 2017

Hermed offentligøres det endelig referat fra Studenterrådets ordinære generalforsamling 2017.