Forretningsudvalget

Forretningsudvalget koordinerer Studenterrådets aktiviteter mellem bestyrelsesmøderne. Det er forretningsudvalget, der arbejder med organisationens daglige drift og politiske arbejde. Forretningsudvalget består af Studenterrådets formandskab samt 4 af bestyrelsen valgte medlemmer.


Forretningsudvalgets medlemmer

 

Katrine Damberg

Forperson

Studie: Kandidat, Socialvidenskab & Historie

Telefon: 2342 4168

Email: katrine@studenterraadet.dk


 

Mathilde Elisa Vendelholt 

Organisatorisk næstforperson

Studie: Kandidat, Forvaltning

Telefon: 2211 1564

Email: mathilde@studenterraadet.dk


Mathias Madvig Østerbye

Økonomiansvarlig næstforperson

Studie: Kandidat, Virksomhedsledelse

Telefon: 2270 4410

Email: mathias@studenterraadet.dk


 

Lea Holritzer Pehrson

Bestyrelsesmedlem SR

Udvalg: PR-udvalget

Studie: Medicinalbiologi og Sundhedsfremme  

Telefon: 5329 9639

Email: lea@studenterraadet.dk 

Michael Marigliano

Bestyrelsesmedlem SR

Udvalg: Executive Committee, Committee for International Collaboration (CIC), PR Committee

Studie: Physics and Computer Science

Email: michael@studenterraadet.dk


Maria Køpke Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem SR

Studie: 

Email: maria@studenterraadet.dk


 

Signe Bøtzau Paulsen

Bestyrelsesmedlem

Udvalg: Studenterrepræsentanternes Netværk

Studie: HumBach

Telefon: 2396 1397

Email: botzau@studenterraadet.dk