Generalforsamling

Generalforsamlingen er Studenterrådets årlige møde, hvor bestyrelse, aktive og alle indskrevne på RUC har stemmeret. Her vedtager deltagerne Studenterrådets arbejdsplan for det kommende år samt vælger formandskab og bestyrelse.

Generalforsamlingen er også en festdag for Studenterrådet. Det er vores nytårsaften, hvor ét år afsluttes og et andet skydes i gang.

Alle studerende kan stille op til valg, uanset om de er medlem af Studenterrådet eller ej. Det er ligeledes muligt at opstille til Studenterrådets bestyrelse.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i november. Vær opmærksom på, at indkomne forslag og opstillinger til formandskabet skal være Studenterrådet i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Det er muligt at opstille til Studenterrådets bestyrelse helt frem til selve dagen for generalforsamlingen.

Nedenfor finder du referater og dagsordener for generalforsamlingen.