SAMRÅD

SAMRådet er de samfundsvidenskabelige studerendes fagråd.

Ved at samarbejde på tværs af huse og årgange danner vi et rum til erfaringsudveksling og et stærkt socialt og fagligt fællesskab. Vi mener, at universitetet bør bestå af mere end forelæsninger og projektarbejde. Derfor afholder vi hvert semester en række fællesarrangementer i form af forskerfrokoster, hvor man kan få gratis frokost og viden udenfor pensum, debatter om studie- og samfundsrelevante emner samt hyggelige caféer i Max WeBAR. Alt sammen for at styrke det sociale og faglige miljø for SAM- og SIB-studerende. 

Herudover arbejder vi studenterpolitisk i SAMBACH studienævnet på at forbedre indholdet og rammerne for vores uddannelse ved bl.a. at evaluere og diskutere kurser, gruppedannelse og eksamensformer. Vi har tæt kontakt til fagudvalgene i de enkelte huse, som har pladser i vores bestyrelse. Dermed går der en direkte repræsentationslinje fra dit fagudvalg til SAMRådet og videre til studienævnet. Sammen står vi stærkest.